Colligi Collagen คอลลิจิ ไฮโดรไลซด์ คอลลาเจน ไตรเปปไทด์ จากญี่ปุ่น 🇯🇵 LINE @colligicollagen

Privacy Policy

นโยบายคุ้มครองควมเป็นส่วนตัว

เว็บไซต์ colligicollagen.comได้จัดทำนโยบายคุ้มครองความเป็นส่วนตัวขึ้น เพื่อคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ของผู้ใช้บริการทุกท่าน (Personal Information) ที่เข้าเยี่ยมชมหรือใช้บริการเว็บไซต์

การเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล

  1. ในกรณีที่คุณสมัคร (Sign Up) เพื่อสมัครสมาชิกหรือเพื่อใช้บริการอย่างใดอย่างหนึ่ง เว็บไซต์ colligicollagen.comจะเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของคุณเพิ่มเติมได้แก่ อีเมลแอดเดรส (Email Address) ชื่อ (Name) ที่อยู่สำหรับจัดส่งสินค้า จังหวัด รหัสไปรษณีย์ (ZIP Code) หมายเลขโทรศัพท์ (Telephone Number) เป็นต้น
  2. นอกจากนั้น เพื่อสำรวจความนิยมในการใช้บริการ อันจะเป็นประโยชน์ในการนำสถิติไปใช้ในการปรับปรุงคุณภาพในการให้บริการ เว็บไซต์ colligicollagen.comจึงจำเป็นต้องจัดเก็บรวบรวมข้อมูลของคุณบางอย่างเพิ่มเติมด้วย ได้แก่ ชนิดของโปรแกรมค้นผ่าน (Browser) บันทึกหน้าเว็บ (webpage) ของเว็บไซต์ที่ผู้ใช้เยี่ยมชม เวลาที่เยี่ยมชมเว็บไซต์

การใช้ข้อมูลส่วนบุคคล

  1. เว็บไซต์ colligicollagen.comจะใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณเพียงเท่าที่จำเป็น เช่น Email เพื่อใช้ในการติดต่อ ให้บริการ ประชาสัมพันธ์ หรือให้ข้อมูลข่าวสารต่างๆ รวมทั้งสำรวจความคิดเห็นของคุณในกิจการหรือกิจกรรมของ เว็บไซต์ colligicollagen.comเท่านั้น
  2. เว็บไซต์ colligicollagen.comขอรับรองว่าจะไม่นำข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ ที่เว็บไซต์ colligicollagen.comได้เก็บรวบรวมไว้ ไปขายหรือเผยแพร่ให้กับบุคคลภายนอกโดยเด็ดขาด เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากคุณเท่านั้น
  3. ในกรณีที่ เว็บไซต์ colligicollagen.comได้จ้างหน่วยงานอื่นเพื่อให้ดำเนินการเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ เช่น การจัดพัสดุไปรษณีย์ การวิเคราะห์เชิงสถิติในกิจการหรือกิจกรรมของ เว็บไซต์ colligicollagen.comเป็นต้น เว็บไซต์ colligicollagen.comจะกำหนดให้หน่วยงานที่ได้ว่าจ้างให้ดำเนินการดังกล่าว เก็บรักษาความลับและความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ และกำหนดข้อห้ามมิให้มีการนำข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวไปใช้นอกเหนือจากกิจกรรมหรือกิจการของ เว็บไซต์ colligicollagen.comเท่านั้น

สิทธิในการควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ

เพื่อประโยชน์ในการรักษาความเป็นส่วนตัวของคุณ คุณมีสิทธิเลือกที่จะให้มีการใช้หรือแชร์ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ หรืออาจเลือกที่จะไม่รับข้อมูลหรือสื่อทางการตลาดใดๆ จาก เว็บไซต์ colligicollagen.comก็ได้ โดยเพียงแต่กรอกความจำนงดังกล่าวเพื่อแจ้งให้ เว็บไซต์ colligicollagen.comทราบในหน้าเว็บ https://www.colligicollagen.comหรือทาง LINE: @amadolive

การใช้คุกกี้ (Cookies)

“คุกกี้” คือ ข้อมูลที่ เว็บไซต์ colligicollagen.comส่งไปยังโปรแกรมค้นผ่านเว็บไซต์ (Web browser) ของผู้ใช้บริการ และเมื่อมีการติดตั้งข้อมูลดังกล่าวไว้ในระบบของคุณแล้ว หากมีการใช้ “คุกกี้” ก็จะทำให้เว็บไซต์สามารถบันทึกหรือจดจำข้อมูลของผู้ใช้บริการไว้ จนกว่าผู้ใช้บริการจะออกจากโปรแกรมค้นผ่านเว็บไซต์ หรือจนกว่าผู้ใช้บริการจะทำการลบ “คุกกี้” นั้นเสีย หรือไม่อนุญาตให้ “คุกกี้” นั้นทำงานอีกต่อไป

หากคุณเลือกใช้ “คุกกี้” แล้ว คุณจะได้รับความสะดวกสบายในการท่องเว็บไซต์มากขึ้น เพราะ “คุกกี้” จะช่วยจดจำเว็บไซต์ที่คุณได้เยี่ยมชมและช่วยเพิ่มความสะดวกสบายในการเยี่ยมชมในครั้งต่อๆไป

ทั้งนี้ เว็บไซต์ colligicollagen.comจะนำข้อมูลที่ “คุกกี้” ได้บันทึกหรือเก็บรวบรวมไว้ ไปใช้ในการวิเคราะห์เชิงสถิติ หรือในกิจกรรมอื่นของ เว็บไซต์ colligicollagen.comเพื่อปรับปรุงคุณภาพการให้บริการของ เว็บไซต์ colligicollagen.comต่อไป

กรับปรับปรุงนโยบายความเป็นส่วนตัว

เว็บไซต์ colligicollagen.comอาจทำการปรับปรุงหรือแก้ไขนโยบายความเป็นส่วนตัว โดยไม่ได้แจ้งให้คุณทราบล่วงหน้า ทั้งนี้ เพื่อความเหมาะสมและมีประสิทธิภาพในการให้บริการ ดังนั้น เว็บไซต์ colligicollagen.comจึงขอแนะนำให้ผู้ใช้บริการอ่านและศึกษานโยบายความเป็นส่วนตัวทุกครั้งที่เยี่ยมชมเว็บไซต์

หากคุณมีข้อสงสัย หรือ ข้อเสนอแนะใดๆ เกี่ยวกับนโยบายความเป็นส่วนตัว เว็บไซต์ colligicollagen.comยินทีตอบข้อสงสัย รับฟังข้อเสนอแนะ และคำติชมทั้งหลาย อันจะเป็นประโยชน์ต่อการปรับปรุงการให้บริการของ เว็บไซต์ colligicollagen.comต่อไป